Přehled učeben

Školní rok 2019/2020

Suterén

Učebna

Místnost č.

Třídní učitel (správce)

Laboratoř přírodopisu

41

Mgr. Lenka Holíková

Přízemí

Učebna

Místnost č.

Třídní učitel (správce)

Školní družina

9

Lucie Krejsová   

Herna ŠD I

10

Martina Duchoňová, Žaneta Hřeblová

Herna ŠD II

11

Andrea Hadašová, Šárka Chytilová,

Dominika Pešková

Tělocvična

15

Mgr. Luděk Vrtěl

Učebna V.B 

23

Mgr. František Štěpánek

Učebna vlastivědy (V.A)

24

Mgr. Iva Trefilková

Učebna III. C

25

Mgr. Iva Šilhánková

Kabinet asistentů pedagoga 26

P. Bartáková, A. Hadašová, Ž. Hřeblová,

M. Jasinski, J. Jurmanová, K. Mazánková,

V. Morongová, D. Pešková, R. Sedláková,

M. Tejchmanová, Ž. Zezulová, A. Zurowska

I. patro

Učebna

Místnost č.

Třídní učitel (správce)

Učebna II.A

105

Mgr. Ivana Panáková

Učebna I.A

112

Mgr. Jolana Pavlíčková

Učebna I.B

113

Mgr. Jana Dočkalová

Učebna III.B

114

Mgr. Marcela Čmelová

Učebna III.A

115

Mgr. Renata Pěchová

Učebna I.C

116

Mgr. Vladimíra Slováčková

Učebna IV.B

117

Mgr. Jitka Juračková

Učebna přírodovědy (IV.A)

118

Mgr. Barbora Pešová

Učebna Info I

119

Mgr. Zdeněk Šípek 

Žákovská knihovna

120

Mgr. Čmelová, Matějková, Zítková 

Učebna II.B

121

Mgr. Bronislava Mračková

Sborovna

 

Mgr. Jaroslav Hurtík, Mgr. Jakub Kolmaš,

Mgr. Monika Suková, Mgr. Daniel Zádrapa, 

Mgr. Eva Zítková

II. patro

Učebna

Místnost č.

Třídní učitel (správce)

Učebna zeměpisu (IX.A)

204

Mgr. Martina Gorčíková

Učebna VI.C

206a

Mgr. Jiří Galda

Multimediální učebna

207

Mgr. Jaroslav Hurtík

Učebna IX.B

209

Mgr. Markéta Matějková

Učebna matematiky (VIII.A)

210

Mgr. Eva Palkovská

Učebna přírodopisu (VI.A)

211

Bc. Alena Sedláčková

Učebna VI.B

212

Mgr. Beáta Schusterová

Učebna VII. C

213

Mgr. Lenka Holíková

Učebna VII.A

214

Mgr. Marta Horáková

Učebna Hv II (VIII.B)

215

Mgr. Yveta Gorčíková

Kuchyňka

216

Mgr. Beáta Schusterová

Laboratoř chemie

217

Mgr. Martina Gorčíková

Učebna fyziky (VII.B)

218

Mgr. Luděk Vrtěl

případné změny nejsou vyloučeny