Úvod

 

„S pomocí knih se mnozí stávají učenými i mimo školu. Bez knih pak nebývá učený nikdo ani ve škole.“

 

Jan Amos Komenský

 

Od pondělí 19. 2. 2018 začínáme druhé pololetí tohoto školního roku.

Přejeme všem žákům, kteří se hlásí na střední školy nebo víceletá gymnázia, hodně štěstí v přijímacím řízení a ostatním úspěšné zvládnutí zbývající části roku.