Úvod

 

„S pomocí knih se mnozí stávají učenými i mimo školu. Bez knih pak nebývá učený nikdo ani ve škole.“

 

Jan Amos Komenský

 

Oslavili jsme narozeniny školy, letos 115.

 

Návštěva v první třídě

 

Děkujeme všem návštěvníkům našeho Dne otevřených dveří,

který se uskutečnil v úterý 4. prosince 2018. Celkem k nám přišlo 250 hostů z řad našich bývalých žáků, rodičů současných i budoucích žáků a našich příznivců.  Věříme, že u nás strávili příjemné chvíle a poznali, jak škola žije.

Poděkování patří i všem žákům devátých tříd, kteří se podíleli na zajištění služeb, vyučujícím za přípravu ukázek a vstřícnost. 

Tešíme se na příští setkání v roce 2019.